Goia edo behea jo

Burtsaz aritzean, aldaketek behea jo dutela esaten da, beheranzko joera dutenean eta gehiago jaitsiko ez direla ustean. Aldiz, goranzko joera dagoenean, aldaketek goia jo dutela esan da.