Tocar fons o sostre

En termes borsaris es diu que els canvis han tocat fons quan, en períodes de baixa d'aquests, es presumeix que ja no baixaran més perquè sembla que la baixa s'atura. Al revés en un període d'alça, es diu que els canvis han tocat sostre.