Poxa de volatilidade

Dáse cando o prezo dunha orde excede o rango estático ou o rango dinámico, xa sexa polo seu límite inferior ou superior, neste caso, a contratación interrómpese e o valor pasa automaticamente a unha situación de poxa de volatibilidad, que terá unha duración de 5 minutos mñas un peche aleatorio de 30 segundos durante os cales, en calquera momento, e sen aviso previo, acábase a poxa e prodúcese a asignación de títulos (cruzamento de operacións ao prezo de equilibrio calculado).