Poxa de peche

Poxa coa que se pecha a sesión, dura cinco minutos cun peche aleatorio de 30 segundos. En concreto, desde as 17.30 horas máis 30 segundos. Durante este período pódense introducir, modificar ou cancelar ordes, pero non se cruzan operacións.