Poxa de apertura

A sesión bolsista iníciase cunha poxa de apertura durante a cal se poden introducir, modificar ou cancelar ordes, pero non se cruzan operacións. Ten unha duración de 30 minutos cun peche aleatorio de 30 segundos.