Sociedade xestora

Sociedade cuxo fin exclusivo é a dirección, administración e representación de fondos de investimento.