Sozietate kudeatzailea

Sozietatea, zeinaren helburua den inbertsio-funtsak zuzentzea, kudeatzea eta haien ordezkari izatea.