Societat gestora

Societat la fi exclusiva de la qual és la direcció, administració i representació de fons d'inversió.