Sociedade de carteira

Sociedade que ten por obxecto a tenza de accións doutra ou doutras co fin de contrataras ou de ter rendibilidade pola vía de dividendos ou plusvalías.