Zorro-sozietatea

Sozietate honen objektua da beste baten edo batzuen akzioak izatea, horiek kontratatzeko edo errentagarritasuna sortzeko helburuarekin, dibidendu edo gainbalioen bidez.