Societat de cartera

Societat que té per objecte la tinença d'accions d'una altra o d'unes altres per tal de contractar-les o de tenir rendibilitat per la via de dividends o plusvàlues.