SMMD

Acrónimo de Sociedade Mediadora do Mercado de Diñeiro. Dedícase á negociación e colocación de activos monetarios, como as letras do Tesouro ou a nota promisoria de empresa.