Sesión aberta

O mercado aberto ou contratación continua ten lugar entre as 9.00 e as 17.30. Neste período crúzanse as operacións de compra e venda. Durante o mercado aberto, as ordes poden ser negociadas na súa totalidade, parcialmente ou non seren executadas.