Seguridade Social

A Seguridade Social é o sistema mediante o cal o Estado garante a protección social axeitada ás persoas. Proporciona á sociedade o acceso á asistencia médica, garante prestacións en determinadas situacións así como axudas a familias numerosas entre outros fins.

A Seguridade Social permite que un traballador conte con protección durante un período de desemprego, maternidade ou enfermidade. Tamén pode garantir unha pensión debido a unha invalidez. Outro dos aspectos principais que cobre a Seguridade Social é a pensión de xubilación. Os menores tamén se benefician dos programas destinados a cubrir os gastos de educación.

O Sistema de Seguridade Social divídese nos seguintes organismos:

 • Instituto Nacional da Seguridade Social
 • Instituto Nacional de Saúde
 • Instituto de Maiores e Servizos Sociais
 • Instituto Social da Mariña
 • Tesouraría Xeral. Caixa única do sistema. 

Os que se beneficia dos servizos e coberturas da Seguridade Social son os españois residentes en España e os estranxeiros que residan ou que se encontren legalmente en España e que estean incluídos nalgúns destes apartados:

 • Traballadores por conta allea
 • Traballadores por conta propia ou autónomos
 • Socios traballadores das cooperativas de Traballo Asociado
 • Estudantes
 • Funcionarios 

Existen unha serie de prestacións para compensar, remunerar, indemnizar ou superar determinadas situacións ou necesidades. As prestacións máis importantes son as seguintes:

 • Asistencia sanitaria
 • Incapacidade temporal
 • Maternidade
 • Invalidez.
 • Xubilación.
 • Desemprego
 • Prestacións de servizos sociais en materia de reeducación e rehabilitación de inválidos e asistencia á terceira idade. 

A Seguridade Social constitúese coas achegas dos seguintes suxeitos:

 • Achegas do Estado, que se establecen nos orzamentos xerais do Estado.
 • Cotas de empresarios e traballadores
 • Recargas, sancións e outros recursos
 • Rendas, xuros e outros produtos dos recursos patrimoniais da Seguridade Social.

Tamén che podería interesar

 • Déixanos coidar de ti co Seguro Saúde BBVA. Goza dunha asistencia sanitaria completa nas mans dos mellores profesionais.
 • Protección para ti e para os teus en caso de enfermidade ou falecemento. Escolle a cobertura que mellor se axuste a ti.
 • O seguro á medida co que garantes a protección do teu fogar: paga só polo que necesitas.
 • O seguro que cobre os danos ocasionados á túa moto e aos seus ocupantes. Escolle a modalidade que mellor se adapte a ti.
 • Unha das maiores coberturas para o teu coche. Inclúe rotura de vidros, roubo ou incendio, danos propios e perda total.