Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzako sistemaren bidez, Estatuak pertsonei gizarte babes egokia bermatzen die. Mediku asistentziarako aukera eskaintzen dio sozietateari, prestazioak bermatzen ditu zenbait egoeretan eta baita laguntzak ere familia ugarientzat, beste helburu batzuen artean.

Gizarte Segurantzari esker, langile batek babesa edukiko du langabezian, amatasunean edo gaixorik dagoen bitartean. Pentsio bat bermatu dezake ere, baliaezintasun izanez gero. Gizarte Segurantzak estaltzen dituen beste alderdi nagusien artean erretiro pentsioa aurkitzen da. Adingabeek ere hezkuntza gastuak estaltzea xede duten programak eskura ditzakete.

Gizarte Segurantzako Sistema hurrengo erakundeetan zatitzen da:

 • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala.
 • Osasun Erakunde Nazionala.
 • Adinduen Erakundea eta Gizarte Zerbitzuak.
 • Itsasoko Gizarte Institutua.
 • Diruzaintza Orokorra. Sistemaren kutxa bakarra. 

Gizarte Segurantzako zerbitzuen eta estalduren onuragarriak Espainian bizi diren espainiarrak eta Espainian bizi diren edo legalki aurkitzen diren eta hurrengo ataletako barne dauden atzerritarrak dira:

 • Besteren konturako langileak.
 • Bakoitzaren konturako langileak edo autonomoak.
 • Elkartutako Lan kooperatiben bazkide langileak.
 • Ikasleak.
 • Funtzionarioak. 

Hainbat prestazio daude konpentsatzeko, ordaintzeko, kalte ordaina emateko edo zenbait egoera edo premia gainditzeko. Hauek dira prestazio garrantzitsuenak:

 • Osasun-laguntza.
 • Aldi baterako ezintasuna.
 • Amatasuna.
 • Baliaezintasuna.
 • Erretiroa.
 • Langabezia.
 • Gizarte zerbitzuen prestazioak minusbaliatuak berriz hezteko edo errehabilitatzeko alorrean eta hirugarren adinerako laguntza alorrean. 

Gizarte Segurantza hurrengo subjektuen ekarpenekin osatzen da:

 • Estatuko Ekarpenak, Estatuko Aurrekontu Orokorretan ezartzen direnak.
 • Enpresaburuen eta langileen kuotak.
 • Gainordainak, zigorrak eta beste baliabide batzuk.
 • Errentak, interesak eta Gizarte Segurantzako ondare baliabideen beste produktuak.

Honek ere interesatu zaitzake

 • Utziguzu zu zaintzen BBVA Osasun Aseguruarekin. Gozatu osasun-laguntza oso batez profesional onenen eskutik.
 • Babesa zuretzat eta familiarentzat, gaixotasuna edo heriotza gertatuz gero. Aukeratu zuregana hobeto egokitzen den estaldura.
 • Neurrira eginiko aseguru honekin bermatu egingo duzu zure etxerako babesa: ordaindu behar duzunarengatik bakarrik.
 • Aseguru honen bidez, istripuetan motoari eta bidaiariei eragindako kalteak estaltzen dira. Aukeratu zuregana hoberen egokitzen den modalitatea.
 • Zure autorako estaldura handienetako bat. Barne hartzen ditu kristalen haustura, lapurreta edo sutea, kalte propioak eta guztizko galera.