Seguretat Social

La Seguretat Social és el sistema mitjançant el qual l'Estat garanteix la protecció social adequada a les persones. Proporciona a la societat l'accés a l'assistència mèdica, garanteix prestacions en determinades situacions, així com ajudes a famílies nombroses entre altres fins.

La Seguretat Social permet que un treballador compti amb protecció durant un període de desocupació, maternitat o malaltia. També pot garantir una pensió a causa d'una invalidesa. Un altre dels aspectes principals que cobreix la Seguretat Social és la pensió de jubilació. Els menors també es beneficien dels programes destinats a cobrir les despeses d'educació.

El sistema de Seguretat Social es divideix en els organismes següents:

 • Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Institut Nacional de Salut.
 • Institut de Gent Gran I Serveis Socials.
 • Institut Social de la Marina.
 • Tresoreria General. Caixa única del sistema. 

Els qui es beneficien dels serveis i les cobertures de la Seguretat Social són els espanyols residents a Espanya i els estrangers que resideixin o es trobin legalment a Espanya i que estiguin inclosos en algun d'aquests apartats:

 • Treballadors per compte d'altri.
 • Treballadors per compte propi o autònoms.
 • Socis treballadors de les cooperatives de treball associat.
 • Estudiants.
 • Funcionaris. 

Hi ha una sèrie de prestacions per compensar, remunerar, indemnitzar o superar determinades situacions o necessitats. Les prestacions més importants són les següents:

 • Assistència sanitària.
 • Incapacitat temporal.
 • Maternitat.
 • Invalidesa.
 • Jubilació.
 • Desocupació.
 • Prestacions de serveis socials en matèria de reeducació i rehabilitació d'invàlids i assistència a la tercera edat. 

La Seguretat Social es constitueix amb les aportacions dels subjectes següents:

 • Aportacions de l'Estat, que s'estableixen en els pressupostos generals de l’Estat.
 • Quotes d'empresaris i treballadors.
 • Recàrrecs, sancions i altres recursos.
 • Rendes, interessos i altres productes dels recursos patrimonials de la Seguretat Social.

També et podria interessar

 • Deixa'ns que et cuidem amb l'Assegurança Salut BBVA. Gaudeix d'una assistència sanitària completa a les mans dels millors professionals.
 • Protecció per a tu i per als teus en cas de malaltia o defunció. Tria la cobertura que millor s'ajusta a tu.
 • L'assegurança a mida amb què garanteixes la protecció de casa teva: paga només pel que necessites.
 • L'assegurança que cobreix els danys ocasionats a la teva moto i els seus ocupants. Tria la modalitat que millor s'adapta a tu.
 • Una de les cobertures més completes per al teu cotxe. Inclou trencament de vidres, robatori o incendi, danys propis i pèrdua total.