Retribución en especie

Esta prodúcese cando o banco te remunera, en lugar de con xuros en efectivo, a través da entrega dun ben material cun valor monetario que terá que indicarche, ademais da tributación que lle corresponde.