Renda de valores

Rendemento de valores producido pola tenza de valores, ben en forma de xuros, dividendos, venda de dereitos, primas de asistencia a xuntas, primas de amortización, etc.