Rendemento

Retribución para calquera subscritor dun activo financeiro.