Etekina

Finantza-aktibo baten edozein hartzailerentzako ordaina.