Rendiment

Retribució per a qualsevol subscriptor d'un actiu financer.