Rendemento implícito

É aquel que se calcula pola diferenza entre o prezo de compra do activo e o que se compromete a pagarme o emisor (empresa, Estado, etc. ) no momento do vencemento dese activo, é dicir, cando finaliza a súa vida. As letras do Tesouro e as notas promisorias de empresa teñen rendemento implícito.