Errendimendu inplizitua

Aktiboaren erosketa-prezioaren eta jaulkitzaileak (enpresa, Estatua...) ordainduko duenaren arteko diferentzia da aktibo horren epemugan edo bere bizia amaitzean. Altxorraren Letrek eta enpresetako ordaindukoek etekin inplizitua dute.