Rating

Rating ou calidade crediticia é a valoración dunha empresa ou emisión dun activo que permite saber a capacidade dunha empresa para pagar no futuro as súas obrigas.

O rating establécese de acordo cunha escala que vai desde a calidade crediticia máxima (AAA) pasando pola calidade intermedia (BBB) ata chegar á calidade crediticia mínima (CCC).

Canto máis baixa é a calidade crediticia, maior é o tipo de xuro que se esixe para compensar o risco que asume o investidor.

Tamén che podería interesar