Raider

Vocábulo inglés que se pode traducir como "quenlla". Dise do operador nos mercados financeiros que está á caza de oportunidades na compra e venda de valores cotizados. Busca operar no curto prazo e xeralmente con fins especulativos.