Quorum

Mínimo de asistentes que deben estar presentes na xunta xeral dunha sociedade para que sexa validamente constituída.