Orde de todo ou nada

Orde bolsista que debe executarse na súa totalidade; en caso contrario, o sistema rexéitaa. É dicir, trátase dunha orde cun volume mínimo (ver concepto), na que o devandito volume é igual ao total da orde.