Operación a diferenza

É aquela operación bolsista en que non se liquida a operación entregando os respectivos totais de valores e diñeiro senón que se conveñen en entregar as diferenzas que resultan entre os prezos pactados e os que resulten no momento do vencemento da operación no mercado.