Diferentzia eragiketa

Burtsako eragiketa bat da, eta, hura likidatzeko, ez dira entregatzen baloreen eta diruaren guztizkoak, baizik eta adostutako prezioen eta eragiketa merkatuan mugaeguneratzen denean dauden prezioen arteko diferentziak.