Operació a diferència

És aquella operació borsària en què no es liquida l'operació lliurant els respectius totals de valors i diners, sinó que es convenen en lliurar les diferències que resulten entre els preus pactats i els que resultin en el moment del venciment de l'operació en el mercat.