Letras do Tesouro

As letras do Tesouro son un activo emitido polo Tesouro público con vencemento inferior a 18 meses. Creáronse no 1987 cando se puxo en marcha o Mercado de Débeda Pública en Anotacións. Emítense mensualmente mediante o procedemento de poxa. O importe mínimo polo que se pode poxar é de 1.000 euros. As compras por un importe maior sempre deben ser múltiplos de 1.000 euros.

As letras son valores que se emiten ao desconto. Modo desconto significa que os activos nos dan o dereito a cobrar unha cantidade prefixada un día determinado e nós compramos ese dereito por unha cantidade inferior. O xuro xerado polas letras do Tesouro obtense calculando a diferenza entre o prezo de adquisición da letra e o importe de reembolso ao vencemento do prazo.

O Tesouro emite letras cos seguintes prazos:

  • Letras do Tesouro a 3 meses.
  • Letras do Tesouro a 6 meses.
  • Letras do Tesouro a 9 meses.
  • Letras do Tesouro a 12 meses.

As letras son valores a curto prazo, polo que o seu valor varía moderadamente durante o seu prazo de duración. Isto fai que sexan valores cun risco menor para investidores que poidan necesitar vender antes do vencemento.

Tamén che podería interesar