Lletres del tresor

Les lletres del tresor són un actiu emès pel tresor públic amb venciment inferior a 18 mesos. Es van crear el 1987, any en què es va posar en marxa el Mercat de Deute Públic en Anotacions. S'emeten mensualment mitjançant el procediment de subhasta. L'import mínim pel qual es pot licitar és de 1.000 euros. Les compres per un import superior han de ser sempre múltiples de 1.000 euros.

Les lletres són valors que s'emeten al descompte. Mode descompte significa que els actius ens donen el dret a cobrar una quantitat prefixada un dia determinat i nosaltres comprem aquest dret per una quantitat inferior. L'interès generat per les Lletres del Tresor s'obté calculant la diferència entre el preu d'adquisició de la Lletra i l'import de reemborsament al venciment del termini.

El Tresor emet Lletres amb els terminis següents:

  • Lletres del Tresor a 3 mesos.
  • Lletres del Tresor a 6 mesos.
  • Lletres del Tresor a 9 mesos.
  • Lletres del Tresor a 12 mesos.

Les lletres són valors a curt termini, amb la qual cosa el seu valor varia moderadament durant la seva durada. Això fa que siguin valors amb un risc menor per a inversors que puguin necessitar vendre abans del venciment.

També et podria interessar