Índice FTSE latibex all share

Índice que foi creado conxuntamente polas catro bolsas de valores españolas en colaboración co FTSE e que inclúe todas as empresas que cotizan no mercado Latibex.