Índice Dax

Principal índice da Bolsa de Frankfurt. Está formado polos 30 valores máis negociados e con maior capitalización bolsista da devandita bolsa.