Índice CAC-40

É o índice máis importante da Bolsa de París. Está formado polos 40 valores máis representativos (seleccionados pola súa capitalización e liquidez) da devandita bolsa.