Índice bolsista

Indicador da situación sectorial ou global do mercado. Expresa en porcentaxe as variacións que van experimentando as cotizacións dos valores, tomándoas como base nun momento dado. Proporcionan unha visión de conxunto das cotizacións do mercado bolsista nun período determinado, relacionándoo con outro que se toma como base.