Indicadores macroeconómicos

Conxunto de índices relativos a prezos, produción, emprego, salarios, comercio exterior, etc., seleccionados convenientemente para obter unha idea aproximada da evolución da economía dun país nun determinado período de tempo. Tamén chamados indicadores de conxuntura.