Indicadors macroeconòmics

Conjunt d'índexs relatius a preus, producció, treball, salaris, comerç exterior, etc… seleccionats convenientment per obtenir una idea aproximada de l'evolució de l'economia d'un país en un determinat període de temps. També trucats indicadors de conjuntura.