Adierazle makroekonomikoak

Prezio, ekoizpen, enplegu, soldatak, kanpo-merkataritza eta abarri erreferentzia egiten dien indize-multzoa, modu egokian hautatuak herrialde bateko ekonomiaren bilakaeraren gutxi gorabeherako ideia lortzeko denbora epealdi jakin batean. Koiuntura-adierazle ere deituak.