In the money

Situación dunha opción na que o prezo de exercicio é inferior ao prezo de mercado do subxacente nunha opción call, e superior nunha put. Ten un valor intrínseco positivo.