Ata esa data

Orde de bolsa que se limita temporalmente a unha data concreta ata a cal se realiza determinada operación (a devandita data incluída).