Orain arte

Data bat finkatzen duen burtsako agindu bat da, data horretara arte eta hori ere barne hartuz, eragiketa jakin bat egiten da.