Fondo de fondos

Fondo de investimento cuxa carteira se compón na súa maior parte de participacións ou accións doutras institucións de investimento colectivo (fondos ou sociedades de investimento).