Fons de fons

Fons d'inversió amb una cartera que consta, en bona part, de participacions o accions d'altres institucions d'inversió col·lectiva (fons o societats d'inversió).