Funtsen funtsa

Zorroa gehienbat beste inbertsio kolektiboko erakunde batzuen (inbertsio funts edo sozietateak) partaidetza edo akzioekin eratua duen inbertsio funtsa.