Financiamento interno

Financiamento xerado pola propia empresa.