Finançament intern

Finançament generat per l'empresa mateixa.