Fondos de investimento mobiliario (FIM)

Fondos cuxo patrimonio está case totalmente construído por activos financeiros, tanto de renda fixa como variable, que coticen e negóciense en mercados organizados. Estes fondos poden ser de renda fixa, mixtos de renda fixa, mixtos de renda variable e de renda variable, segundo especialícense nun ou outros mercados. O patrimonio mínimo para crear un FIM é de tres millóns de euros e o prazo máximo para facer rembolsas no FIM é de 72 horas.