Data de conversión

Data estipulada nunha emisión de bonos convertibles para que os posuidores poidan exercer a opción de conversión. Nunha emisión pode establecerse máis dunha data de conversión.