Diferencial

Nos mercados de futuros é a separación existente nun momento dado entre o prezo de contado dun activo ou instrumento financeiro e o seu prezo no mercado de futuros.